• Mühendislik Fakültesi Derslik Binası
    Bölüm derslikleri

  • Mühendislik Fakültesi İdari Binalar
    Bölüm yönetim binaları

  • Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü
    Vadiden görünüş

Duyurular