Sık Sorulan Sorular

GENEL

 • Bölümde hangi programlar vardır  ve hangi yıllardan itibaren faaliyet göstermektedir?
  1995 yılında kurulan bölümümüz, 1996 yılında yüksek lisans, 2000 yılında lisans ve 2008 yılında da doktora eğitim-öğretimine başlamıştır.
 • Eğitim dili nedir ?
  Bölümümüzde verilen eğitimin dili Türkçe olmakla birlikte, toplam ders kredisinin % 30'u oranında İngilizce içerikli ders de verilmektedir.
 • Bölümünüz akredite midir?
  Elektrik ve Elektronik  Mühendisliği Lisans Programımıza, MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından 30 Eylül 2014 tarihine kadar Akreditasyon Belgesi ve Eur-Ace etiketi verilmiştir.
 • Akademik ve teknik personel sayıları kaçtır ?
  Bölümümüzde 1 profesör,  1 doçent, 4 yardımcı doçent ve 7 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 13 akademik personel görev yapmaktadır. Bölümüzde 2 tane elektrik teknisyeni de bulunmaktadır.
 • Mezun olduktan sonra istihdam olanakları ve piyasanın talepleri nelerdir ?
  Programdan mezun olacaklar için, Mersin ili bölgesinde gelişmiş sanayi tesislerinde istihdam olanakları mevcuttur. Ayrıca, programın İngiltere, ABD ülkelerin üniversitelerinden de örnekleme yapılarak hazırlanması mezunların gerek araştırma merkezlerinde gerekse, tüm dünya ülkelerinde istihdam edilebileceği imkanını verebilmektedir.
 • Bölüm hocalarının genel çalışma alanları nelerdir ?
  Bölümümüz hocaların uzman olduğu alanlar şunlardır; elektromanyetik, antenler, radar sinyal işleme ve görüntüeleme, kontrol sistemleri, mikro-elektromekanik sistemler, biyomedikal görüntüleme, güç sistemleri.

FİZİKİ VE SOSYAL

 • Bölümün fiziki altyapı olanakları nelerdir ?
  Bölümümüzün şu an itibari ile eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütme merkez mekânı, Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü’ndeki Mühendislik Fakültesi E Blok binasının 3. katıdır.
 • Bölüme tahsis edilen derslikler ve kapasiteleri nelerdir ?
  Bölümümüzün eğitim-öğretim programı, Mühendislik Fakültesi dersliklerinden;  MF-104, MF-212, MF-213 ve MF-215 nolu dersliklerde yürütülmektedir. Bölümümüze tahsis edilen bu dersliklerin ayrıntılı dökümü aşağıdaki Tablo’da verilmiştir. Bölümümüzün yeni mekânına taşınması, mevcut sınıf imkanlarında bir değişiklik meydana getirmeyecektir.

Sınıf No

Alanı, m2

Kapasite

MF-104

40

25

MF-212

90

54

MF-213

55

40

MF-215

55

40

 

 • Sınıflarda teknolojik araçlar var mı ?
  1 sınıfta projeksiyon ile ders anlatma sistemi bulunmaktadır.
 • Laboratuvarlar için fiziki alanlar yeterli mi ?
  Bölümümüzde bulunan 5 adet laboratuvar için şu an tahsis edilen fiziki alan çok yeterli olmamakla birlikte, taşınılacak olan yeni bina ile bu sorun giderilecektir.
 • Bölümde öğrencilere sağlanan yemek imkanları nelerdir ?
  Öğrencilerimiz yiyecek, içecek ve ders aralarındaki birliktelik gereksinimlerini, genellikle bölüm binasına çok yakın olan Mühendislik Fakültesi B-Blok’unda bulunan kantin vasıtası ile sağlamaktadırlar. Bölüm binası içerisinde herhangi bir kantin bulunmamaktaır. Öğrenciler öğle yemeklerini, kampüs içindeki Merkezi Yemekhane’den veya diğer kantinlerden temin edebilmektedirler. Bölümün taşınacağı yeni bina içerisinde de kantin bulunmayacaktır.
 • Bölümde öğrencilere sağlanan spor tesisleri mevcut mu ?
  Bölüm içerisinde herhangi bir spor tesisi sağlanmamakla birlikte, öğrenciler spor etkinliklerini kampüs içindeki spor tesisleri vasıtası ile gerçekleştirebilmektedirler.
 • Öğrencilerin yararlanabileceği bilgisayar ve internet erişimi imkanları nelerdir ?
  Öğrenciler, bölümün bilgisayar laboratuvarında bulunan 30 adet yüksek performanslı bilgisayarları kullanabilmektedirler. Bölümün şu anki mekanının içerisinde, internete kablosuz bağlanma imkanı vardır. Bunlara ilaveten, Mühendislik Fakültesi binalarının çeşitli yerlerinde, duvara monte edilmiş ve internete bağlanabilen çok sayıda bilgisayar vardır.
 • Bölümün kendine has kütüphanesi var mı ?
  Bölümümüzün kendine has özel bir kütüphanesi olmamakla birlikte, öğrencilerimiz, Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü’nde bulunan Merkezi Kütüphane imkanlarından faydalanabilmektedirler.
 • Engelliler için ulaşım ve hareket kabiliyeti imkanları var mı ?
  Bölümümüzün şu anki mekanı, Mühendislik Binası D-Blok’unun 3. katındadır ve bu binada asansör imkanı yoktur. Bölüm sınıflarının da, 3 adeti Mühendislik Binası B-Blok’unun 1. katında, 1 adeti de zemin katındadır ve bu binada da asansör imkanı yoktur. Dolayısıyla engelli öğrecilerimizin sınıflara ve bölüm binasına ulaşımında zorluklar meydana gelmektedir. Ancak, üniversitemizde bu konuya gereken hassasiyet gösterilmekte olup, binalara ulaşımda engelliler için yollar yapılmıştır ve engellilerin ulaşım sorunu konusunda çalışmalar devam etmektedir.

LİSANS

 • Programa LYS ile alınan öğrenci sayısı kaçtır ?
  Bölüm, her sene üniversite sınavı ile 70 öğrenci almaktadır.
 • Programdan mezun olmak için gerekli koşullar nelerdir ?
  Öğrencilerin lisans programından mezun olabilmesi için toplam 151 kredi dersleri başarı ile tamamlaması ve toplamı 40 (20+20) iş günü bireysel stajı tamamlaması gerekmektedir.
 • Bölümün uyguladığı ders geçme ve değerlendirme sistemi nasıldır ?
  Bölümümüzün uyguladığı ders geçme ve değerlendirme sisteminin yıllara göre değişimi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Eğitim-Öğretim Yılları

Başarı Belirlenmesi

Başarı Notu

Başarı Düzeyi Hesaplama Yöntemi

Mezun Olma Kredisi

ECTS Kredi Toplamı

2000-2001 ile 2002-2003 arası

Mutlak Değerlendirme Sistemi

50

%40-60 vize ve %60-40 final

151

--

2003-2004 ile

2006-2007 arası

Bağıl Değerlendirme Sistemi (Normal Dağılım Eğrisine Göre Değerlendirme)

70

%40-60 vize ve %60-40 final

151

244

2007-2008’den itibaren

Bağıl Değerlendirme Sistemi (Dağılım Aralıklarına Göre Değerlendirme)

60

%40-60 vize ve %60-40 final

151

244

Tablo’dan görüleceği üzere, bölümümüzün ders geçme ve değerlendirme sistemi, 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında değiştirilerek, bu tarihten itibaren, “Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (07/09/2007 tarihli ve 26636 sayılı Resmi Gazete)” esaslarına göre uygulanmaya başlatılmıştır.

 • Bütünleme sınavı var mı ?
  Öğrencilere 1 kez olmak üzere bütünleme sınav hakkı tanınmaya başlanmıştır. Bu sınav, ilgili dönemin sonundaki final sınavını takip eden hafta içerisinde yapılacaktır.
 • Yaz okulu var mı ?
  Öğretim üyelerinin istekleri doğrultusunda ve yeterli talep olduğu durumda güz ve bahar dönem derslerinin yaz okulları açılabilmektedir.
 • Ders alımında “Önkoşul” uygulanıyor mu?
  Programda, bazı derslere Bölüm Kurul Kararları ile önkoşul getirilmiştir. Öğrencilerin önkoşulu olan dersleri alabilmeleri için, koşul dersinden başarılı olmaları gerekmektedir. 
 • Hazırlık sınıfı var mı ?
  Programda zorunlu İngilizce hazırlık olmakla birlikte, muafiyet sınavından başarılı olan öğrenciler direkt olarak 1. sınıftan başlayabilmektedirler.
 • Stajlar ne zaman ve hangi amaç için yapılmaktadır ?
  Öğrenciler 2. ve 3. sınıfın yaz dönemlerinde 20’şer günlük staj yapmaktadırlar. Bu stajlar ile öğrenciler, elektrik-elektronik mühendisliğindeki modern cihazlar ile aşina olmakta, bunları kullanma ile ilgili ön bilgileri temin edebilmektedirler.
 • Staj değerlendirme sınavları nasıl yapılmaktadır ve başarılı olma kriterleri nelerdir ?
  Bölümümüzde, her yıl düzenli olarak Eğitim-Öğretim Dönemi’nin Güz yarıyılı içerisinde staj değerlendirme sınavı yapılmaktadır. Bu sınavda, öğrencilerin pratik çalışmaları ve bunun sonucunda hazırladıkları staj defterleri, öğrencilerle sözlü mülakatlar yapılarak ve bölümün staj yönergesindeki esaslar temel alınarak değerlendirilir.  Sınav sonucunda, öğrencilerin yaz stajları “Başarılı” veya “Başarısız” olarak kabul edilir. “Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Staj Yönergesi” esaslarına uymayan ve/veya staj komisyonunun mülakatı sonucunda verimsiz geçtiği düşünülen stajlar “Başarısız” olarak değerlendirilir.  
 • Öğrencilerin Mersin bölgesinde staj yapma imkanı bulacağı belli başlı kurumlar hangileridir ?
  Mersin bölgesinde TRT Radyo vericileri, ATAŞ Rafinerisi, Trakya ve Anadolu Cam Sanayi, Çimsa Çimento Sanayi, Toros, Akgübre, Kromsan, Soda Sanayi, Serbest Bölgede İmalat Sektörleri ile görüşmeler neticesinde öğrencilerin stajı için geniş imkanlar mevcuttur.
 • Bitirme projesi ile ilgili genel esaslar nelerdir ?
  Bölümümüzde bitirme projeleri,  7. ve 8. yarıyıllarında okutulan “EEM 493 Bitirme Projesi I” ve “EEM 494 Bitirme Projesi II” dersleri kapsamında yapılmaktadır. Her iki dersin de teorik kredisi 2 ve ağırlıklı kredisi 1’dir. “EEM 493” dersi, “EEM 494” dersinin önkoşulu olup bu dersten başarılı olamayan öğrenciler 8. Yarıyılda alınacak olan“EEM 494” dersine kayıt yaptıramazlar. Öğrenci her iki yarıyıl boyunca haftada 2 saat süre ile danışmanının nezaretinde projenin gerekli çalışmasını yapar.“EEM 493” dersindeki temel amaç, kaynak araştırılmasının nasıl yapıldığını göstermek, bilimsel ve teknik bilgilere erişebilme kabiliyetini artırmak ve takım çalışması becerisini kazandırmaktır.“EEM 494” dersindeki temel amaç ise ilk dönemde yapılan araştırma sonucunda edinilen bilgiler ile projenin nihai amacına ulaşması için gerekli çalışmanın yapılmasıdır.
 • Bitirme projesi derslerinden başarılı olma kriterleri nelerdir ?
  Bitirme Projesinin, 7. yarıyıl çalışmasının değerlendirilmesi için, öğrenci dönem boyunca yaptığı çalışmaya ait raporu, dönemin son ders gününe kadar ilgili danışmana teslim etmelidir. Raporunu zamanında teslim etmeyen öğrenci başarısız sayılır ve danışman tarafından ‘FF’ notu ile değerlendirilir. Zamanında teslim edilen raporlar danışman tarafından değerlendirilerek öğrencilere “Bitirme Projesi I” ders başarı notu verilir.
  Öğrencinin Bitirme Projesinin ikinci dönem aşamasına geçebilmesi için, birinci dönemdeki “EEM 493 Bitirme Projesi I” dersinden ‘CC’ ve üzeri not almış olması gerekmektedir. Bu kriteri sağlayan öğrenciler projenin ikinci dönem çalışmasını yaparak, projenin “Genel Raporu”nu dönem sonundaki son ders gününe kadar danışmana teslim etmelidir. Raporunu zamanında teslim etmeyen öğrenci başarısız sayılır ve  “EEM 494 Bitirme Projesi II”  ders notu ‘FF’ ile değerlendirilir. Süresi içinde teslim edilen bitirme projelerinin değerlendirilmesi için başkanı projenin danışmanı olacak şekilde bölümden üç kişilik bir jüri tayin edilir. Öğrenciler projelerini, Final Sınav dönemi içerisinde ilan edilen gün ve saatte jüri önünde savunurlar. Değerlendirme sonucu ‘CC’ ve üzeri not alan öğrenciler bitirme projesini başarıyla tamamlamış sayılır.
 • Öğrencilere sağlanan kurs, teknik gezi vb. faaliyetleri var mı ?
  Çevre yerlerdeki sanayi yerlerine düzenli olarak teknik geziler tertip edilerek, öğrencilerin modern teknoloji cihazlarını tanıma fırsatı sağlanmaktadır. Bunlara ilaveten, senede birkaç defa, özel sektörden konusunda uzman kişilerin seminer veya haftalık kurs programları için davet edilip, öğrencilere yazılımsal veya donanımsal bilgileri sunmaları sağlanmaktadır.
 • Derslerde öğrencilere modern mühendislik programları anlatılıyor mu?
  Öğrencilere çeşitli derslerin uygulamaları için PSPICE ve MATLAB programlarının eğitimleri de verilmektedir. Ayrıca, çeşitli zamanlarda düzenlenen kurs programları ile isteyen öğrencilere AUTOCAD gibi paket programları öğrenme fırsatı da sağlanmaktadır.
 • Bölümünüzde dikey geçiş imkanı var mı?
  Bölümümüzde dikey geçiş öğrencilerine ayrılan kontenjan 5 öğrenci ile sınırlıdır.
 • Bölümünüzde alan seçme/branşlaşma var mı? Varsa ne zaman uygulanmaktadır?
  Bölümümüzde, 2011-2012 yılından itibaren alan seçme uygulaması başlatılmıştır. 2011-2012 yılında 1.nci sınıfa başlayan öğrenciler, son sınıfa geldiklerine 3 farklı alandan istediklerini tercih edebilecektir.
 • Öğrenci değişim programları var mı? Nasıl ve kimler yararlanabiliyor?
  Bölümümüz öğrencileri, gerekli koşulları sağladıkları taktirde, çeşitli üniversiteler ile imzalanan protokol aracılığı ile Erasmus öğrenci değişim programına ve aynı zamanda Farabi öğrenci değişim programına katılabilmektedirler.
 • Eğitimde teknolojik imkanlar sağlanıyor mu?
  Bölümümüzde yer alan 30 adet bilgisayar, bilgisayar kullanımını gerektiren derslerin işlenmesinde kullanılmaktadır. Mühendislik Fakültesi binasında yer alan ve duvarlara monte edilmiş, internet bağlantısına sahip bilgisayarlar da öğrencilerin hizmetindedir. Öğrencilerimiz, Bilgi İşlem Birimi’ne kayıt yaptırarak kendi bilgisayarları ile Üniversitemizin kablosuz internet altyapısını kullanabilmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz başvurduğu taktirde e-mail adresi alabilmektedir. Öğrencilerimizin ders kayıtları internet üzerinden yapılmakta, öğretim elemanları ve bölüm ile öğrenciler arasındaki iletişim, öğrenci işleri bilgi sistemi üzerinden sağlanabilmektedir. Bölüm öğretim elemanları, kendi özel web sayfaları aracılığı ile öğrenciler ile iletişime geçebilmekte ve duyurular yayınlayabilmektedir.
 • Hangi derslerin laboratuvarları vardır? Laboratuvarlar ayrı birer ders midir?
  Bölümümüz müfredatında yer alan derslerden Bilgi İşleme Giriş, Genel Kimya, Fizik I, Programlamaya Giriş, Fizik II, Devre Kuramı I, Devre Kuramı II, Elektronik I, Elektronik II, Elektromekanik Enerji Dönüşümü I, Elektromekanik Enerji Dönüşümü II, Mantık Devre Tasarımı, İletişim Sistemleri I, Mikroişlemciler II, Mikrodenetleyiciler ve Yüksek Gerilim Tekniği derslerinin laboratuvarları yapılmaktadır. Labortavarlar ayrı birer ders olmayıp, her laboratuvar, ilgili dersin uygulaması olmaktadır.
 • Öğrencilere danışmanlık hizmeti veriliyor mu?
  Bölümümüze kayıt yaptıran her öğrenciye, öğrencilerin bölüm ve dersler ile ilgili konularda danışabileceği ve bilgi alabileceği bir danışman atanmaktadır.

Bu sayfa, 22/01/2013 tarihinde Mustafa Berkan BİÇER tarafindan eklenmis ve 3415 defa goruntulenmistir.

Copyright © 2013, Mersin Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
En iyi gösterim, Internet Explorer 9 ve üzeri, Firefox 11.0 ve üzeri, Chrome 18.0 ve üzeri, Safari 5.1 ve üzeri tarayıcılarda 1280x800 ekran çözünürlüğünde sağlanmaktadır.