Farabi Değişim Programı

Farabi Programı Nedir?
Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Türkiye'deki Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir. Daha detaylı bilgi için:

http://www.mersin.edu.tr/meui/farabi-degisim-programi

Başvuru Koşulları ve İşlemler
Farabi programı başvuru koşulları ve gerekli belgeler aşağıdaki adreste verilmiştir
http://www.mersin.edu.tr/meui/farabi-degisim-programi

Farabi Anlaşması
Bölümümüzün aşağıdaki üniversitelerle Farabi öğrenci değişim anlaşması bulunmaktadır.

University

Level

Web

Ankara

Bachelor

www.ankara.edu.tr

Cumhuriyet

Bachelor

www.cumhuriyet.com.tr

İstanbul

Bachelor

www.istanbul.edu.tr

Kahramanmaraş Sütçü İmam

Bachelor

www.ksu.edu.tr

Karadeniz Teknik

Bachelor

www.ktu.edu.tr

Niğde

Bachelor

www.nigde.edu.tr

Selçuk

Bachelor

www.selcuk.edu.tr

Yüzüncü Yıl

Bachelor

www.yyu.edu.tr

Bölüm Farabi Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Ali YILDIZ


Bu sayfa, 22/01/2013 tarihinde Mustafa Berkan BİÇER tarafindan eklenmis ve 3316 defa goruntulenmistir.